วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

4.วาดภาพจินตนาการ  คือภาพที่วาดโดยจินตนาการของนักเรียนเอง เเละได้เเรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ


ผู้นำเสนอ
1.ด.ช.อนุรักษ์  บุญญา
2.ด.ช. พงษ์พิสุทธิ์  รักนุ้ย
3.ด.ช.กิตติพงษ์  ขิดขำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น