วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

2.การแกะสติกเกอร์ซิลค์สกรีน  คือ การสกรีนลายต่างๆลงบนผ้าขาว เช่น ลายดอกไม้ กล้วยไม้
ลงบนผ้าขาวโดยขึงติดกับกรอบไม้ผู้นำเสนอ
1.ด.ช.อนุวัติ  ชูมี
2.ด.ช.สหรัฐ  นุ่นเกตุ
3.ด.ช.นัฐวุฒิ  อมรรัตน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น