วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

 2.เทวนคร  เป็นการเเสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่มีเเนวคิดมาจากเเรงบันดาลใจโดยความคิดจากกาารนำเสนอในรูปเเบบ เน้นผู้เเสดงเป็นเทวดา  นางฟ้า  ออกมาร่ายรำในเทวสถาน
ผู้จัดทำ
1. ด.ญ.วิมล  จันทรรัตน์
2.ด.ญ.ภารณี  วุ่นคง
3.ด.ญ.จันทรวิมล  เทพเเก้ว
4.ด.ญ.บัณฑิตา  เเก้วเพ็ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น