วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

4.นักร้อง-เเดนเซอร์ลูกทุ่ง   การขับร้องเพลงลูกทุ่งเเละมีการเเสดงประกอบโดยนักเรียนในสาระนาฏศิลป์โดยเน้นความสนุกสนานเเละลีลาอารมย์ที่เป็นผลงานของนักเรียน


ผู้นำเสนอ
1.ด.ญ. ปัทมา  สุดรักษ์
2.ด.ญ. สุนิตา  ศรีอ่อน
3.ด.ญ.นฤมล  ทองสม
4.น.ส. จิราพรรณ  ขาวคง
5.ด.ญ.ทวีติยา  ทองใบ
6.ด.ญ. สายธาร  ขวัญนิมิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น