วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศิลปะ

มีการนำเสนอดังนี้
1.การเเกะกระจก เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดลงบนกระจกทำให้มีลวดลายโดยการลงน้ำยา
ผู้นำเสนอ
1.นาย ธนวัฒน์  ศรีผอม
2.นายประสิทธิ์  สมศรี
3.นายภานุวัฒน์  ณะสงค์
4.นายพงศ์ษิตย์  ขุนดำ
5.นาย ทรงสุริยา  ทิพย์ศรี
6.นาย นัฐพล  เมืองเเก้ว
7.นายอภิวัตน์  คงพัตร์
8.ด.ช.จุฬากร  หนูดี
9.นาย จิรศักดิ์  ดีเบา
10.นาย จักรพันธ์  หลำจะนะ
11.ด.ช.พีรายุทธ  มากขาว
12.ด.ช.ณัฐวิทย์  เมกฉาย
13.นายกิตติชัย  จิตรบุญ
14.นาย ปิยวัตร  ด้วงสุก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น