วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รองเง็ง

ในตอนนี้ได้มีการนำรองเง็งมาแสดงในงานพิธีต่างๆน้อยมากเพราะเป็นการแสดงที่ค่อนข้างหาชมได้ยากมากเนื่องด้วยว่าเป็นการแสดงที่ไม่ค่อยมีบุคคลให้ความสำคัญในการแสดงศิลปะชิ้นนี้สักเท่าไรไม่เหมือนมโนราห์ หนังตะลุง หรือลิเกฮูลู ที่ยังมีการสืบต่อสืบสานวัฒนธรรมการแสดงเหล่านี้เอาไว้แต่คิดว่าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่มักที่จะพบการแสดงเหล่านี้อยู่เพราะว่าได้มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศไทยในบริเวณนั้นซึ่งในแถบนั้นนิยมในแสดงมากอยู่


5 ความคิดเห็น: