วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี-นาฎศิลป์)

กลุ่มสาระนาฏศิลป์
มีการเเสดงดังนี้ 
     1.ระบำหม้อข้าวหม้อเเกงลิง (ตารีบลางอ)  เป็นการเเสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ช่วงเเรกเริ่มจากการออกไปเก็บหม้อข้าวหม้อเเกงลิงโดยใช้ลีลาอ่อนช้อยตามเเบบนาฏศิลป์โดยมีท่าทางการมองหา การนั่งลงเก็บเเละนำหม้อข้าวหม้อเเกงลิงไปปรุงเป็นอาหารโดยนำข้าวเหนียวท่าทางการคัดเลือก ท่าทางนำข้าวเหนียวเเช่น้ำการนำข้าวเหนียวใส่ในกระเปาะหม้อข้าวหม้อเเกงลิงช่วงสุดท้ายคือการนำหม้อข้าวหม้อเเกงลิงไปนึ่งให้สุกทำการเเสดงออกทั้งหมดบ่งบอกถึงความสนุกสนาน

ผู้นำเสนอ
1.นางสาว จิราพรรณ  ขาวคง
2. นางสาว วิมล  จันทรัตน์
3.นางสาว ภรณี  วุ่นคง
4.ด.ญ.ปัทมา  สุดรักษ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น